Chính sách và bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Giworubianto là một công ty chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông cho các doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký, đăng nhập, sử dụng hoặc liên hệ với chúng tôi qua các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, vị trí địa lý, thiết bị, trình duyệt và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi truy cập.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì, cải thiện và phát triển các dịch vụ của chúng tôi; để giao tiếp và hỗ trợ bạn; để phân tích và nâng cao trải nghiệm người dùng; để tuân thủ các quy định pháp luật và an ninh; để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm điều khoản sử dụng; và để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi hoặc sự kiện có liên quan.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Cookie

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập các trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận diện thiết bị của bạn, ghi nhớ các lựa chọn của bạn, theo dõi hiệu suất của các dịch vụ của chúng tôi và nâng cao tính an toàn. Bạn có thể quản lý cookie trong cài đặt trình duyệt của mình hoặc từ các công cụ quản lý cookie của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối hoặc xóa cookie, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các dịch vụ của chúng tôi.

Chính Sách Sử Dụng

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư, gây rối loạn, lừa đảo, quấy rối hoặc làm tổn hại đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn cũng không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để phát tán các nội dung có hại, xúc phạm, khiêu dâm, bạo lực, kích động hoặc sai lệch. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ cho bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi.